Tarieven

Korte uitleg bij de verschillende opties en onderdelen

 • De KerkSpiegel
 • De KerkKijker
 • KerkSpiegel extra’s: a.  Herhaling
 • b. Extra avonden
 • c. Maatwerk
 • d. Overig
De KerkSpiegel als compleet traject

We starten met een introductieavond voor de gemeente. Die avond bevat een Bijbelstudie. Er wordt – in kleine groepen – gesproken over Spiegel 1 en daaruit worden meteen al 2 parels en 2 puzzels zichtbaar. Afsluitend wordt het traject van de KerkSpiegel besproken en ingezet met de gemeente.
Dan volgt de invul-online fase. Vanuit de resultaten wordt een conceptrapport geschreven met een advies. Het uitgebreide vastgestelde rapport gaat daarna naar de gemeente en wordt op een gemeenteavond besproken, inclusief de conclusies en adviezen.

Tarief KerkSpiegel compleet:€1720 totaal (excl. reiskosten)

 • Introductie- en gespreksavond als gemeente € 375
 • Online-systeem, rapportage en adviezen € 970
 • Resultatenavond als gemeente € 375

Verkorte variant

 • Startavond regelt de kerk zelf met geleende materialen en onze toelichting € 1395 excl. reiskosten
De KerkKijker gebruiken om over je toekomst na te denken

De KerkKijker is een losstaand product dat je in kunt zetten met of apart van de KerkSpiegel.
Via 2 ‘Kijkers’ en open vragen denken de leden van een kerk na over de toekomst van hun kerk in de eigen omgeving

De KerkKijker in combinatie met de KerkSpiegel: €2400 totaal (excl. reiskosten)

 • De start- en afrondende worden aangepast en uitgebreid
 • Het online-systeem bevat de extra module KerkKijker
 • In de rapportage en adviezen nemen we én de KerkSpiegel én de KerkKijker op


De KerkKijker als apart product: 
| €1470 totaal (excl. reiskosten)

 • Introductie- en gespreksavond als gemeente € 375
 • Online-systeem, rapportage en adviezen € 720
 • Resultatenavond als gemeente € 375
De KerkSpiegel herhaald (na 2 à 3 jaren)

De KerkSpiegel opnieuw uitvoeren na 1 of 2 jaar kan zonder de avonden. Een kerk geeft zelf vooraf informatie.
Tussentijds geeft Bureau Kerkwerk wekelijks een updat van het aantal ingevulde KerkSpiegels.
De basis voor het nieuwe rapport met conclusies bestaat uit:

 • de nieuwe online-uitkomsten op de drie Spiegels
 • vergeleken en afgezet tegen de eerdere uitkomsten
 • een extra set vragen over wat er de afgelopen jaren is gebeurd

Tarief ‘De KerkSpiegel herhaald’ | €970 voor het onderzoek en ‘t verslag met conclusies

Voorbeelden van extra avonden

Veel jongeren zullen de KerkSpiegel niet invullen zonder daar extra aandacht voor te vragen. Tegelijkertijd is het wél in het belang van een kerk als jongeren mee doen. De avond wordt gebruikt voor de KerkSpiegel én is bedoeld om het onderwerp ‘kerk-zijn’ goed door te spreken.
Bij de avond zijn de catecheten, predikanten, jongerenwerkers en evt. jeugdouderlingen betrokken en zo veel mogelijk ook aanwezig!
Die avond start met een film van 12 minuten. Deze gaat over wat je identiteit bepaalt als mens. Dan wordt Spiegel 1 (14 kernfuncties) uitgelegd en door elke aanwezige ingevuld. De resultaten worden tijdens de pauze ingevoerd in de gezamenlijke database en worden meteen na de pauze zichtbaar gemaakt voor de hele groep en in groepjes besproken.
Als afsluiting worden drie kernvragen (uit de open vragen) in kleine groepen doorgesproken en dan per persoon ingevuld. De resultaten worden toegevoegd aan alle andere gegevens uit de gemeente.

Tarief extra avond(en)  | € 375 per avond (excl. reiskosten)

 • Startavond – speciaal voor jongeren
 • Startavond – een 2e startavond voor grotere gemeenten (met meerdere deelwijken)
 • Werkavond (vervolg) – keuzes voor de toekomst als gemeente
Maatwerk

Extra: Twee eigen sets open vragen aan de KerkSpiegel toegevoegd | €320

 • Inclusief verwerking van de uitkomsten in de rapportage kost € 320
 • Alleen aanpassingen online-vragen en op papier, plus anonieme data-verzameling naar de kerk verstuurd kost € 120

Inzet van een extra adviseur (tbv avonden) | € 175 (incl. reiskosten)

 • bijvoorbeeld bij grote groepen ( >80 personen)

Vervolg- en adviesgesprekken | €75 per uur (incl. eventuele reiskosten)

 • bijvoorbeeld: extra advies met kerkenraad en kader achteraf na KerkSpiegel Compleet of Verkort.
 • bijvoorbeeld: voor gemeenteopbouw naar aanleiding van de uitkomsten uit de KerkSpiegel
Overige kosten

Invoeren van met de hand ingevulde vragenlijsten

Bureau Kerkwerk faciliteert een handige online-invulmethode, maar kan waar gewenst ook een papierenversie leveren van de KerkSpiegel. De gegevens op papier moeten wel achteraf worden verwerkt in een centrale database van de hele kerk. Dat kost per ingevulde KerkSpiegel ongeveer 15 minuten. Dit werk kan binnen de gemeente worden uitgevoerd door één (van te voren af te spreken en geïnstrueerde) persoon. Wanneer u dit werk liever wilt uitbesteden aan Bureau Kerkwerk rekenen we daar kosten voor.

 • Dit geldt alleen als niet alles online is ingevuld maar gedeeltelijk op papier
 • 0 – 20 stuks €10 per  stuk / 20 – 50 stuks €7,50 / >50 stuks €5

Eventuele extra materiaalkosten | wordt vooraf overlegd en achteraf in rekening gebracht.