Begeleiding

Onafhankelijke externe begeleiding kan bijdragen aan het maken van afwegingen in interne processen die vaak door bestaande onderlinge verhoudingen en door sterke emoties worden beheerst.

Inbreng van een extern begeleider

  • Expertise
    vanwege ervaring bij andere kerken in dit soort trajecten en de kennis van de materialen en methoden
  • Begeleiding en tempo
    door overzicht te hebben over alle stappen in de processen
  • Communicatie
    een extern iemand kan vragen stellen en zaken verwoorden die intern vaak niet gezegd kunnen worden,. Hij spreekt en schrijft als buitenstaander en doet dienst als ‘smeerolie’ tussen verschillende partijen en bij diverse processen
  • Verbinder: hij brengt mensen bij elkaar

In de afgelopen 10 jaar hebben bijna dertig kerken de KerkSpiegel gebruikt. Een aantal heeft vervolgens beleidsterreinen opnieuw vormgegeven (o.m. een discipelschapstraject of jongerenwerk). Andere hebben een revitaliseringsroute gestart of vonden een nieuwe predikant. Eén kerk onderzocht óf en hoe ze wilde sluiten en heeft daarna –onder begeleiding– een sluitingstraject gestart van 3 jaren.